Van het bestuur

Ledenwerving deel 1

Sinds ruim 2 jaar is ledenwerving een extra aandachtspunt in het beleid van Rust Roest.

Zowel bestuur als ledenwervingscommissie, met hulp van sommige andere leden, zijn hier

druk doende mee. Om ook de andere leden, liefst alle leden, te informeren en erbij te

betrekken willen wij ingaan op ledenontwikkeling en ledenwerving bij Rust Roest. Dit

eerste bericht is een samenvatting. In volgende berichten gaan we er dieper op in.

Hoe gaat het met het aantal leden van Rust Roest?

In deze samenvatting geven we de cijfers van onze eigen ledenadministratie, met dank

aan Inge Kool. De teldatum is 30 april, het einde van ons boekjaar.

In 2005 bedroeg het ledenaantal 361. Dit daalde gestaag tot 2013: 302. Vorig jaar zijn we

weer wat gegroeid naar 310. De laatste 2 jaar zijn er meer spelende leden bijgekomen en

was het aantal afzeggingen onder de niet-spelende leden wat hoger. In een volgend

bericht gaan we hier nader op in.

Waarom wil Rust Roest meer leden?

Hier zijn 2 belangrijke redenen voor:

1/ Rust Roest wil alle leden op hun eigen niveau kunnen laten spelen. Daarom willen wij in

de jeugd op iedere leeftijd minstens 3 teams kunnen vormen. Bij minder dan 3 teams is

het niveauverschil tussen de spelers onderling te groot. Dit is zowel voor de goede als de

betere korfballers minder leuk.

2/ Rust Roest heeft de ambitie om Topkorfbal te spelen: in ieder geval Hoofdklasse. Een

grotere vereniging heeft meer talenten om in te zetten.

Een bijreden is, dat een grotere vereniging ook wat meer faciliteiten kan bieden.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

De ledenwervingscommissie bestaat nu 7 jaren. De eerste 5 jaren zijn er korfbalclinics

gegeven, is in de buurt geflyerd, werden er open-dagen gehouden, is de Kangoeroeklup

opgericht en gestart met de Kombi-Fit. Dit had als resultaat dat de ledenafname niet meer

hard achteruitging, maar nog wel iets.

Daarom heeft het toenmalige bestuur besloten om vol op de ledenwerving in te zetten en

de activiteiten uit te breiden en te intensiveren. Met hulp van de KNKV werd een (Rust

Roest Rijst) plan gemaakt. Dat bestaat uit 14 actiepunten, waarvan Schoolkorfbal, acties

voor Ledenbehoud en een Leden-voor-Leden-plan de belangrijkste zijn. Bijna alle

actiepunten zijn gestart. Sommige zijn al vol op stoom, bij andere zijn we nog maar net op

gang. Vorig jaar zijn we alweer iets gegroeid. In een volgend bericht leggen we meer uit

over alle actiepunten.

Hoe verder?

Ledenwerving en behoud is iets van lange adem. Ervaringen van andere verenigingen

leren, dat de effecten soms wel 1 of 2 jaar op zich laten wachten. Wat vooral van belang

is, is om een paar actiepunten goed te doen en die lang vol te houden. Natuurlijk zijn er

ook nog veel andere goede ideeën, maar wij kunnen niet alles.

Wat veel leden zullen gaan merken is, dat ook zij aangesproken zullen worden op het

werven van leden. Nieuwsgierig geworden? Volg deze berichten-serie. En laten we allen

bijdragen aan een bloeiende korfbalvereniging.

 

 

Karin Heijboer, ledenwerving

Nicolette van Battum, bestuur

Kees Joosse, bestuur

 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)