Van het bestuur

Bestuurstafel (11)

In Nederland zijn we gewend om bij aanvang van een nieuw jaar met goede voornemens te komen.
Voor Rust Roest is dat bij aanvang van een nieuw seizoen. Wat zijn onze goede voornemens?
Dat zijn er vele, maar samengevat komen ze allemaal neer op 'meer scoren'.
Dat geldt natuurlijk ten eerste op het veld en in de zaal.
Het blijkt, dat Rust Roest, niet alleen het Eerste, maar verenigingsbreed gemiddeld minder scoort dan vergelijkbare andere ploegen op hetzelfde niveau.
Daar waar wij goed presteren komt dat vooral door een uitmuntende verdediging.
Als we een stapje verder willen komen zullen we meer moeten gaan scoren....met behoud van
onze verdedigende kwaliteiten.
De technische staf zal daar komend seizoen extra accenten op gaan leggen.
Zoals jullie aan de foto kunnen zien zijn ze daar al druk mee bezig.
Om ook de jeugdtrainers meer vaardigheden op dat gebied te geven, hebben we de huidige
bondscoach, Jan Sjouke van den Bos, bereid gevonden om ons daarin beter te maken.
Alle teams zullen een paar keer door hem rondom dat thema begeleid gaan worden.
Ook bestuurlijk en in de commissies staat dat thema centraal.
Vorig seizoen zijn plannen gemaakt en is de eerste aanzet gegeven tot ledenwerving en behoud.
Dit jaar zal dat uitgevoerd moeten gaan worden en over een jaar moeten we (beduidend) meer leden hebben dan nu.
De ledenwerfcommissie zal er niet als enige flink aan gaan trekken.
Op alle huidige leden zal na het najaar een beroep gedaan gaan worden.
Voor dit seizoen is een begrotingstekort ingepland.
Maar we willen dit tekort zo klein mogelijk houden en voor volgend jaar quitte gaan spelen.
Als we niet in onze ambitie willen gaan snijden, zullen we meer inkomsten moeten krijgen.
Bijvoorbeeld door meer sponsoring, wat in deze tijden extra moeilijk is.
Of door meer ondernemerschap, meer kantine-inkomsten, acties of uitbaten van nieuwe ideeën.
Ook op dit gebied zullen we moeten scoren.
Het feit dat we nu Hoofdklasseploeg zijn, stelt ook hogere eisen aan ons als vereniging.
Plannen hoe daaraan te voldoen, zijn volop in de maak.
Tenslotte zullen er nog kleinere, maar niet per se minder belangrijke aandachtsgebieden zijn, zoals verminderen van de blessure-gevoeligheid van onze leden, een goede PR en verbeteren van de interne communicatie.
En zoals dat bij een nieuw jaar hoort:

Het bestuur wenst alle leden een fijn korfbaljaar.

 
Archief
Mei 2015 (1)
December 2014 (2)
November 2014 (1)
Oktober 2014 (1)
Augustus 2014 (1)
Maart 2014 (1)
November 2013 (1)
Oktober 2013 (1)
Augustus 2013 (1)
Juni 2013 (1)
Maart 2013 (1)
Februari 2013 (1)
December 2012 (1)
Oktober 2012 (1)
April 2012 (1)
Maart 2012 (1)
Februari 2012 (2)
Januari 2012 (1)